team XPND
Fuel of Norway

team XPND Fuel of Norway

Team XPND Fuel of Norway vil fokusere på prestasjon over tid I de lange løp I Ski Classics sendt på NRK. Bak teamet vil vi bygge et stabilt smøreteam, innovativ trenings-filosofi og ikke minst en bærekraftig drift av teamet.

jenter XPND Fuel of Norway

Ledet av Astrid U. Jacobsen og Gjerdalen, vil vi fokusere på å kommunisere gleden ved å satse på denne sporten for jenter, uansett egenskaper og forutsetninger. Jenter XPND Fuel of Norway teamet vil være en rekrutteringsplattform til norsk idrett. Team XPND FoN deler ut stipender hver sommer, og inviterer jenter på tvers av idretter over hele landet med på samlinger, webinarer og mentorprogram.

Teamet

Følg med i vinter!